Hinturai

25 round - up
View
21 Krabat
View
19 honeymoon

De sessie begint ’s avonds na de ontdekking van Mrs. Sicum… Na een moeilijk gesprek waarin Certes uitlegt toch echt niet getrouwd te zijn met Julia wordt er besloten haar mee te nemen naar Zuid Poort. Julia wil onder geen beding terug naar het eiland, S’hin-Atra is te gevaarlijk dus blijft ze op de boot totdat we richting Zuid Poort gaan. Aldaar zal zij voor de handelsmaatschappij gaan werken. Hoe de relatie tussen Certes en Julia zich daar zal ontwikkelen zal tegen die tijd bekeken worden. Certes is in iedergeval niet van zins zich nu al zomaar aan iemand te binden maar wil Julia niet als slaaf behandelen.

View
18 introducing Mrs. Sicum

In which the pc’s befriended Abdul Makeb, mostly rescued the refugee camp. Razeem got a book, Eddie got drunk and Certes got married. Well actually not, but in some silly cultures you can get married without knowing it or having a say in it…

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.